Bài 29 trang 59 sgk Toán 9 tập 1


Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b

29. Xác định hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2).

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = \sqrt 3 x\) và đi qua điểm \(B\left( {1;\sqrt 3  + 5} \right)\)

Giải:

a) Hàm số đã cho là y = 2x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm A(1,5; 0) nên 0 = 2 . 1,5 + b.

Suy ra b = -3.

Vậy hàm số đã cho là y = 2x - 3.

b) Hàm số đã cho là y = 3x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm A(2; 2) nên 2 = 3 . 2 + b.

Suy ra b = -4.

Vậy hàm số đã cho là y = 3x - 4.

c) Vì đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng (y = \sqrt 3 x\) nên nó có hệ số góc là \(a = \sqrt 3 \). Do đó hàm số đã cho là \(y = \sqrt 3 x + b\)

Vì đồ thị đi qua điểm \(B\left( {1;\sqrt 3  + 5} \right)\) nên \(\sqrt 3  + 5 = \sqrt 3 .1 + b\).

Suy ra b = 5.

Vậy hàm số đã cho là \(y = \sqrt 3 x + 5\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu