Bài 3 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5


a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400;                      4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4                         9,8 x x = 6,2 x 9,8

Hướng dẫn giải:

a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 - 4,5) = 4,1 x 1 = 4,7

b) x = 1 (vì 5,4 x 1 = 5,4 )

x = 6,2 (hai tích bằng nhau đã có một thừa số bằng nhau thì thừa số còn lại cũng bằng nhau).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan