Bài 3 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 72 phiếu

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 3

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

\(0,12 \times 400\);                      \(4,7 \times 5,5 - 4,7 \times 4,5\).

b) Tính nhẩm kết quả tìm \(x\):

\(5,4 \times x = 5,4\)                         \(9,8 \times x = 6,2 \times 9,8\)

Giải

a) \(0,12 \times 400 = 0,12 \times 100 \times 4 = 12 \times 4 = 48\)

    \(4,7 \times 5,5 - 4,7 \times 4,5 = 4,7 \times (5,5 - 4,5) = 4,7 \times 1 = 4,7\)

b) \(x = 5,4:5,4\)                      \(x=6,2\times9,8:9,8\)

     \(x=1\)                                   \(x = 6,2\) 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan