Bài 4 trang 4 SGK Toán 5


Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 1 = ;              b) 0 = .

Hướng dẫn giải:

a) 1 = ;         b) 0 = .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan