Bài 4 trang 4 SGK Toán 5


Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 1 = ;              b) 0 = .

Hướng dẫn giải:

a) 1 = ;         b) 0 = .