Bài 3 trang 4 SGK Toán 5


Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

Bài 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Hướng dẫn giải:

32 = ;    105 = ;      1000 = .