Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

Bài 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Hướng dẫn giải:

32 = \(\frac {32}{1}\);    105 = \(\frac {105}{1}\);      1000 = \(\frac {1000}{1}\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan