Bài 3 trang 22 sgk toán 5


Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 3. Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Tóm tắt:

100 km: 12l

50km: ...l?

Giải

Ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết: \( \frac{12.50}{100}\) = 6 (l)

Đáp số: 6l xăng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay