Bài 3 trang 14 sgk toán lớp 5


Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a)  ;       b)  ;     c)  ;        d)  .

Bài làm:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan