Bài 29 trang 54 sgk toán 9 tập 2


Không giải phương trình, hãy tính tổng

29. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình sau:

a) 4x2 + 2x – 5 = 0;                      b) 9x2 – 12x + 4 = 0;

c) 5x2 + x + 2 = 0;                       d) 159x2 – 2x – 1 = 0

 Bài giải:

a) Phương trình 4x2 + 2x – 5 = 0 có nghiệm vì a = 4, c = -5 trái dấu nhau nên

x1 + x2 = \(-\frac{1}{2}\), x1x2 = \(-\frac{5}{4}\)

b) Phương trình 9x2 – 12x + 4 = 0 có ∆' = 36 - 36 = 0

x1 + x2 = \(\frac{12}{9}\) = \(\frac{4}{3}\),  x1x2 = \(\frac{4}{9}\)

c) Phương trình 5x2+ x + 2 = 0 có ∆ = 12 - 4 . 5 . 2 = -39 < 0

Phương trình vô nghiệm, nên không tính được tổng và tích các nghiệm.

d) Phương trình 159x2 – 2x – 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt vì a và c trái dấu

x1 + x2 = \(\frac{2}{159}\), x1x2 = \(-\frac{1}{159}\)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu