Bài 30 trang 54 sgk toán 9 tập 2


Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm

30. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm theo m.

a) x2– 2x +  m = 0;                        b) x2 – 2(m – 1)x +  m2 = 0

Bài giải

a) Phương trình x2– 2x +  m = 0 có nghiệm khi  ∆' = 1 - m ≥ 0 hay khi m ≤ 1

Khi đó x1 + x2 = 2, x1 . x2 = m

b) Phương trình x2 – 2(m – 1)x +  m2 = 0 có nghiệm khi

   ∆' = m2  - 2m + 1 – m2 = 1 – 2m ≥ 0 hay khi m  ≤ \(\frac{1}{2}\)

Khi đó x1 + x2 = -2(m – 1), x1 . x2 = m2

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu