Bài 2 trang 94 sgk toán 5 luyện tập

Bình chọn:
4.2 trên 326 phiếu

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m.

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng \({2 \over 3}\) đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Bài giải 
Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: \(120 \times {2 \over 3} = 80\) (m).

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 - 5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là: \({{\left( {120 + 80} \right) \times 75} \over 2} = 7500\) (m2 )

1m2  thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan