Bài 2 trang 75 Tiết 43 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 52 phiếu

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

Bài 2. Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a)     \(19\) và \(30\);

b)    \(45\) và \(61\);

c)     \(1,2\) và \(26\);

Mẫu: a) \(19:30=0,6333...=63,33\%\)

Hướng dẫn giải:

b)     \(45: 61 = 0,7377 …= 73,77\%\)

c)    \(1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61\%\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan