Bài 2 trang 75 Tiết 43 sgk Toán 5


Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a)     19 và 30;

b)    45 và 61;

c)     1,2 và 26;

Hướng dẫn giải:

a)     45: 61 = 0,7377 …= 73,77%

b)    1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61%

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan