Bài 2 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2


Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O

Bài 2. Cho hai đường thẳng \(xy\) và st cắt nhau tại \(O\), trong các góc tạo thành có góc \(40^{\circ}\). Vẽ một đường tròn tâm \(O\). Tính số đo của các góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O.

Giải

Ta có \(\widehat{xOs}\) = \(40^{\circ}\) (theo giải thiết)

         \(\widehat{tOy}\)= \(40^{\circ}\)( đối đỉnh với \(\widehat{xOs}\))

        \(\widehat{xOt}\) + \(\widehat{tOy}\) = \(180^{\circ}\) nên suy ra

        \(\widehat{xOt}\)= - \(\widehat{tOy}\) = \(180^{\circ}\)- \(40^{\circ}\) = \(140^{\circ}\)

        \(\widehat{yOs}\) = \(140^{\circ}\)(đối đỉnh với \(\widehat{xOt}\))

         \(\widehat{xOy}\) = \(\widehat{sOt}\) = \(180^{\circ}\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu