Bài 9 trang 70 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 33 phiếu

Bài 9. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C

Bài 9. Trên đường tròn tâm \(O\) lấy ba điểm \(A, B, C\) sao cho \(\widehat{AOB}  = 100^0\), sđ cung \(\overparen{AC} = 45^0\). Tính số đo của cung nhỏ \(\overparen{BC}\) và cung lớn \(\overparen{BC}\). (Xét cả hai trường hợp: điểm \(C\) nằm trên cung nhỏ \(\overparen{AB}\), điểm \(C\) nằm trên cung lớn \(\overparen{AB}\)).

Hướng dẫn giải:

a) Điểm \(C\) nằm trên cung nhỏ \(\overparen{AB}\) ( hình a)

Số đo cung nhỏ \(\overparen{BC} = 100^0 – 45^0 = 55^0\)

Số đo cung lớn \(\overparen{BC} = 360^0 – 55^0 = 305^0\)

b) Điểm \(C\) nằm trên cung lớn \(\overparen{AB}\) (hình b)

Số đo cung nhỏ \(\overparen{BC} = 100^0 + 45^0= 145^0\)

Số đo cung lớn \(\overparen{BC} = 360^0 – 145^0 = 215^0\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan