Bài 2 trang 19 sgk toán lớp 5


Bài 2. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài 2. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài làm

2 tá bút chì gồm có: 12 x 2 = 24 (cái)

8 cái so với 24 cái thì bằng 8 : 12 =  \( \frac{1}{3}\)

Mua 8 cái bút chì thì phải trả: 30 000 x \( \frac{1}{3}\) = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng