Bài 2 trang 19 sgk toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 74 phiếu

Bài 2. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài 2. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài làm

Cách 1.

1 tá  = 12

2 tá bút bằng: 12 x 2 = 24 (cái)

8 cái so với 24 cái thì bằng

8 : 24 =  \( \frac{1}{3}\)

Mua 8 cái bút chì thì phải trả:

30 000 x \( \frac{1}{3}\) = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng

Cách 2.

2 tá = 24

Số tiền mua 1 bút chì là:

30000 : 24 = 1250 (đồng)

Số tiền mua 8 bút chì là:

1250 x 8 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan