Bài 2 trang 171 sgk toán 5


Lớp 5A có 35 học sinh.

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng  số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Bài giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, số học sinh nam của lớp 5A là:35 : (3 + 4) x 3 = 15 (học sinh).

Số học sinh nữ của lớp 5A là:

35 - 15 =20 (học sinh).

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:

20 - 15 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.