Bài 2 trang 155 sgk hóa học 9


Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

2. Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

Saccarozơ  Glucozơ  Rượu etylic.

Bài giải:

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu