Lý thuyết Saccarozơ


Saccarozơ có nhiều loại thực vật như

I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý

- Saccarozơ có nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt,...

- Saccarozơ C12H22O11 là chất rắn kết tinh không màu, vị ngọt, tan nhiều trong nước, nhất là nước nóng.

II. Tính chất hoá học

Phản ứng quan trọng của saccarozơ là thủy phân trong môi trường axit,

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Saccarozơ                   glucozơ  fructozơ

III. Ứng dụng

Saccarozơ dùng làm thức ăn cho người, là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm là nguyên liệu để pha chế thuốc.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu