Bài 5 trang 155 sgk hóa học 9


Từ một tấn nước mía chứa

5. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ ?

Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%

Bài giải:

Khối lượng saccarozơ có trong 1 tấn nước mía là:

1 x  = 0,13 tấn = 130 kg

Khối lượng saccarozơ thực tế thu hồi được là: 130 x  = 104 kg.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu