Bài 2 trang 102 SGK toán 5


Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Bài giải:

Biểu đồ nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

- Có 17,5% là học sinh giỏi.

- Có 60% là học sinh khá.

- Có 22,5% là học sinh trung bình.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan