Bài 2 trang 102 SGK toán 5

Bình chọn:
3.9 trên 166 phiếu

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Bài giải:

Biểu đồ nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

- Có 17,5% là học sinh giỏi.

- Có 60% là học sinh khá.

- Có 22,5% là học sinh trung bình.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan