Bài 19 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 19. Cho hình 72. Chứng minh rằng:

Bài 19. Cho hình 72. Chứng minh rằng:

a) ∆ADE = ∆BDE.

b) .

Giải:

Xem hình vẽ:

a) ∆ADE và ∆BDE có

DE cạnh chung

AD=DB(gt)

AE=BE(gt)

Vậy ∆ADE=∆BDE(c.c.c)

b) Từ ∆ADE=∆BDE(cmt)

Suy ra (Hai góc tương ứng)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu