Bài 22 trang 115 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 22. Cho góc xOy và tia Am(H.74a).

Bài 22   .cho góc xOy và tia Am(h.74a)

Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C

Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).

Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c). 

Chứng minh rằng \(\widehat{DAE}=\widehat{xOy}.\)

 

Giải:

Tam giác DAE và BOC có:

AD=OB(gt)

DE=BC(gt)

AE=OC(gt)

Nên ∆ DAE= ∆ BOC(c.c.c)

suy ra  \(\widehat{DAE}\)=\(\widehat{BOC}\)(hai góc tương tứng)

vậy 

\(\widehat{DAE}=\widehat{xOy}.\)

 

 

\(\widehat{DAE}=\widehat{xOy}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu