Bài 15 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Giải:

-Vẽ đoạn MN= 2,5cm

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bở MN vẽ cung trong tâm M bán kính 5cm và cung tròn tâm N bán kinh 5cm.

- Hai cung tròn cắt nhau tại P. Vẽ các đoạn MN, NP, ta được tam giác MNP.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu