Giảm giá 30% cho tất cả khóa học các lớp đến 20-10-2017
Xem ngay

Chỉ còn: 15:15:51

Bài 15 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Giải:

-Vẽ đoạn MN= 2,5cm

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bở MN vẽ cung trong tâm M bán kính 5cm và cung tròn tâm N bán kinh 5cm.

- Hai cung tròn cắt nhau tại P. Vẽ các đoạn MN, NP, ta được tam giác MNP.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu