Bài 16 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 16. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.

Bài 16. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của mỗi tam  giác.

Giải.

Vẽ tam giác ABC tương tự như hinh vẽ ở bài 15.

Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được:

\(\widehat{A}\)=\(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)= 600

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu