Bài 18 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 18. Xét bài toán...

Bài 18. Xét bài toán: "AMB và ANB có MA=MB, NA=NB(h.71). Chứng m inh rằng

."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên :

a) Do đó  AMN=BMN(c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA=MB( Giả thiết)

NA= NB( Giả thiết)

c) Suy ra (2 góc tương ứng)

d)AMB và ANB có:

Giải

1)

                 

2) sắp xếp theo thư tự.

d,b,a,c.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu