Bài 14 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

14. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Bài giải:

= 2000;       = 3011;         = 10.

Bài viết liên quan