Bài 14 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

14. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Bài giải:

\(\left | 2000 \right |\) = 2000;       \(\left | -3011 \right |\) = 3011;        \(\left | -10\right |\) = 10.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu