Bài 11 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Điền vào ô trống

11. Điền vào ô trống dấu > = <

 3 5,                          -3 5,

            4 -6,                         10 -10

Bài giải:

3 < 5;          -3 > -5;                     4 > -6;                   10 > -10.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu