Bài 21 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Tìm số đối của mỗi số nguyên sau:

21. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, \(\left | -5 \right |\), \(\left | 3 \right |\), 4.

Bài giải:

Số đối của các số -4, 6, \(\left | -5 \right |\), \(\left | 3 \right |\), 4 lần lượt là 4, -6, -5, -3, -4.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu