Bài 20 trang 73 sgk toán 6 tập 1


Tính giá trị các biểu thức:

20. Tính giá trị các biểu thức:

a) - ;           b) . ;

c) : ;             d) + .

Bài giải:

a) 4;               b) 21;                c) 3;             d) 206.