Bài 13 trang 106 sgk toán 9 - tập 1


Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm bên ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

Bài 13. Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm bên ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng:

a) EH=EK

b) EA=EC.

Hướng dẫn giải:

a)Vì HA=HB nên \(OH\perp AB\).

Vì KC=KD nên \(OK\perp CD\).

Mặt khác, AB=CD nên OH=OK (hai dây bằng nhau thì cách đều tâm).

\(\Delta HOE=\Delta KOE\) (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

Suy ra EH=EK. (1) 

b) Ta có AH=KC (một nửa của hai dây bằng nhau). (2)

Từ (1) và (2) suy ra EH+HA=EK+KC hay EA=EC.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu