Bài 11 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào ô trống.

11. Điền số thích hợp vào ô trống.

Giải.

Hai đẳng thức đầu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

        hoặc  ;....

       hoặc  ;...

       ;

Bài viết liên quan