Bài 14 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

14. Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

Hướng dẫn : Có công mài sắt có ngày nên kim.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu