Bài 12 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bình chọn:
4 trên 135 phiếu

Điền số thích hợp vào ô vuông.

12. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Giải.

Các bạn làm các phép tính lần lượt theo hướng mũi tên. Ví dụ câu a) Tử số -3 : 3 = -1, mẫu số 6 : 3 = 2. Vậy ta được phân số -1/2.

a) \(\frac{-3}{6}=\frac{-1}{2}\) ;      b) \(\frac{2}{7}=\frac{8}{28}\) ;      c) \(\frac{-15}{25}=\frac{-3}{5}\) ;     d) \(\frac{4}{9}=\frac{28}{63}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan