Bài 12 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Điền số thích hợp vào ô vuông.

12. Điền số thích hợp vào ô vuông.

Giải.

a)  ;      b)  ;      c)  ;     d)  .