Bài 109 trang 42 sgk toán 6 tập 1


Gọi m là số dư của a khi chia cho 9.

109. Gọi m là số dư của a khi chia cho 9. Điền vào các ô trống:

a

16

 

213

827

468

m

 

 

 

 

 

 Bài giải:


a

16

 

213

827

468

m

 

7

 6

8

 0

 


a

16

 

213

827

468

m

 

 

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false"

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan