Bài 107 trang 42 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 21 phiếu

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Bài 107. Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

 

 

 

b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

 

c)    Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

 

 

 

d)    Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

 

Bài giải:

Câu

Đúng

Sai

a)     Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

 

X

 

b)    Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.

 

 

X

c)    Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

 

X

 

d)    Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

 

X

 

Giải thích

a) Số chia hết cho \(9\) viết được dưới dạng \(9k, k\mathbb Z\). Mà \(9\) chia hết cho \(3\) do đó một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

b) Ta lấy một ví dụ chứng minh khẳng định không đúng 

VD. \(15\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\)

c) Tương tự như câu a do \(15\) chia hết cho \(3\) nên số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.

d) Tương tự như câu a do \(45\) chia hết cho \(9\) nên số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan