Bài 101 trang 41 sgk toán 6 tập 1


Trong các số sau, số nào chia hết cho 3,

101. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ?

187;        1347;              2515;                 6534;                 93 258.

Bài giải:

HD: Vận dùng các dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3.

Đáp số: Những số chia hết cho 3 là: 1347; 6534; 93 258.

Những số chia hết cho 9 là 93 258 và 6534.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu