Bài 1 trang 77 Tiết 45 sgk Toán 5


, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi.

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là:

       32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)

         Số học sinh 11 tuổi là:

    32 – 24 = 8 (học sinh)

                  Đáp số: 8  học sinh

Cách 2:  So với số học sinh cả lớp thì số học sinh 11 tuổi bằng :

                100% - 75% = 25%

            Số học sinh 11 tuổi là:

               32 x 25 : 100 = 8 (học sinh)

Nói thêm: Cũng có thể viết, chẳng hạ bước tính 32 x 75 : 100 dưới dạng hoặc 32 : 100 x 75

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan