Bài 1 trang 70 sgk Hóa học lớp 11


Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Hướng dẫn giải:

Vì nguyên tử cacbon có 4e ở lớp ngoài cùng (2s22p2), độ âm điện trung bình nên rất khó cho hoặc nhận electron mà chủ yếu liên kết được tạo thành từ việc dùng chung các electron với nguyên tử của các nguyên tố khác.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu