Bài 2 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

  1. C + O2 → CO2
  2. C + 2CuO → 2Cu + CO2
  3. 3C + 4 Al → Al4C3
  4. C + H2O → CO + H2

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan