Bài 5 trang 70 sgk Hóa học 11


Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Hướng dẫn giải:

    C + O2        \(\overset{t^{^{\circ}}}{\rightarrow}\)        CO2

1,00mol                   1,00mol

47,3 mol                      \(\frac{1,06.10^{3}}{22,4}\)  = 47,3 (mol)

Phần trăm khối lượng của C trong mẫu than đá: \(\frac{47,3.12,0.100}{600}\) = 94,6%

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu