Bài 5 trang 70 sgk Hóa học 11

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Hướng dẫn giải:

    C + O2        \(\overset{t^{^{\circ}}}{\rightarrow}\)        CO2

1,00mol                   1,00mol

47,3 mol                      \(\frac{1,06.10^{3}}{22,4}\)  = 47,3 (mol)

Phần trăm khối lượng của C trong mẫu than đá: \(\frac{47,3.12,0.100}{600}\) = 94,6%

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan