Bài 5 trang 70 sgk Hóa học 11


Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy)

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Hướng dẫn giải:

    C + O2        \(\overset{t^{^{\circ}}}{\rightarrow}\)        CO2

1,00mol                   1,00mol

47,3 mol                      \(\frac{1,06.10^{3}}{22,4}\)  = 47,3 (mol)

Phần trăm khối lượng của C trong mẫu than đá: \(\frac{47,3.12,0.100}{600}\) = 94,6%

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu