Bài 4 trang 70 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Lập phương trình hóa học

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a)      H2SO4(đặc) + C  → SO2 + CO2 + ?

b)      HNO3(đặc) + C → NO2 + CO2 + ?

c)       CaO + C → CaC2 + CO

d)      SiO2+ C → Si + CO

Hướng dẫn giải:

a)      2H2SO4(đặc) + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

b)      4HNO3(đặc) + C→ 4NO2 + CO2 + 2H2O

c)       CaO + 3C→ CaC2 + CO

d)      SiO2+ 2C → Si + 2CO

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan