Bài 1 trang 41 SGK Đại số 10


Vẽ đồ thị hàm số.

1. Vẽ đồ thị hàm số:

a) y = 2x - 3;                                            b) y = √2;

c)                                  d) y = |x|.

Lời giải.

a) Đồ thị hàm số y = 2x - 3 là đường thẳng đi qua hai điểm P(0; - 3) và  hình a).

b) Đồ thị hàm số y = √2 là đường thẳng song song với trục hoành đi qua điểm P(0; √2) (hình b).

c) Đồ thị hàm số  là đường thẳng. Bởi vì giao điểm của đồ thị với trục tung P(0; 7) với trục hoành  có tọa độ  tương đối lớn nên ta có thể chọn các điểm thuộc đồ thị có tọa độ nhỏ hơn cho dễ vẽ. Chẳng hạn A(4; 1), B(2; 4). Đồ thị là đường thẳng AB (hình c).

d) y = |x| - 1 =    (hình d).

                   


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu