Bài 4 trang 42 sgk đại số 10


Vẽ đồ thị hàm số.

4. Vẽ đồ thị hàm số.

a)                         b) 

Hướng dẫn.

a) Hình a.                                               b) Hình b (đường gấp khúc liền nét).

                             

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu