Bài 4 trang 42 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.9 trên 21 phiếu

Vẽ đồ thị hàm số.

Bài 4. Vẽ đồ thị hàm số.

a) 

\(y = \left\{ \matrix{
2x\text{ với }x \ge 0 \hfill \cr
- {1 \over 2}x\text{ với }x < 0 \hfill \cr} \right.\)

 b) 

\(y = \left\{ \matrix{
x + 1\text{ với }x \ge 1 \hfill \cr
- 2x + 4\text{ với }x < 1 \hfill \cr} \right.\)

Giải

a) +) Vẽ đường thẳng \(y=2x\) với \(x\ge0\)

Đường thẳng \(y=2x\) đi qua hai điểm \(A(0;0)\) và \(B(1;2)\). Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần đường thẳng ứng với \(x\ge 0\) còn xóa bỏ phần còn lại ta được đồ thị của đường thẳng \(y=2x\) với \(x\ge0\).

     +) Vẽ đường thẳng \(y=- {1 \over 2}x\) với \(x<0\)

Đường thẳng \(y=- {1 \over 2}x\) đi qua hai điểm \(A(0;0)\) và \(B(-1;{1 \over 2})\). Trên đường thẳng này ta giữ nguyên phần ứng với \(x<0\) còn xóa bỏ phần còn lại ta được đồ thị của đường thẳng \(y=-{1 \over 2}x\)  với \(x<0\)  

Đồ thị của hàm số đã cho là hai đồ thị của hai hàm số \(y=2x\) với \(x\ge0\) và \(y=- {1 \over 2}x\) với \(x<0\)                 

 

      

b) Tương tự phần a đồ thị của hàm số đã cho là hai đồ thị \(y=x + 1\) với  \(x \ge 1\) (phần nét liền) và \(y= - 2x + 4\) với  \(x < 1\) (phần nét liền)                  

      

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan