Bài 2 trang 42 SGK Đại số 10


Xác định a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm.

2. Xác định a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm.

a) A(0; 3) và \(B=(\frac{3}{5};0)\);

b) A(1; 2) và B(2; 1);

c) A(15;- 3) và B(21;- 3).

Hướng dẫn.

a) Thay x, y trong phương trình y = ax + b bằng tọa độ của A và của B ta được hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} 3=a.0 + b\\ 0=a.\frac{3}{5}+b \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=-5\\ b=3 \end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình của đường thẳng đi qua A(0; 3) và \(B=\left (\frac{3}{5};0 \right )\) là: y = - 5x + 3.

Đáp số: b) a= - 1, b= 3.                         

            c) a= 0, b= - 3.

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu