Bài 1 trang 15 sgk toán 5


Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a)  ;           b)  ;           c)  ;          d)  .

Bài làm:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan