Bài 1 trang 15 sgk toán 5


Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a)  ;           b)  ;           c)  ;          d)  .

Bài làm:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   .