Bài 1 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?

Hướng dẫn giải:

  a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.

  b)  Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

\(\eqalign{
& \overrightarrow F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} \cr
& {{{F_1}} \over {{F_2}}} = {{{d_1}} \over {{d_2}}} \cr} \)


Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan