Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Hướng dẫn giải:

Gọi O là điểm đặt của vai.

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:

 Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

             P1. OA = P2. OB  => \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{300}{200}\) = \(\frac{3}{2}\)

                                       => \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{3}{2}\)  (1)

Mặt khác:   AB = OA +OB                         (2)

(1) & (2) => OA = 40cm và OB = 60cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan