Bài 5 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Hướng dẫn giải:

Chia bản mỏng thành hai phần.

ABCD và BMNQ. Trọng tâm của 2 phần này là G1 và G2. Nếu gọi trọng tâm của bản lề G thì G sẽ là điểm đặt của hợp lực của các trọng lực P1 và P2 của hai bản nói trên.

Do trọng lượng của mỗi tấm tỉ lệ với diện tích.

Ta có: \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{S_{1}}{S_{2}}\) = \(\frac{6.9}{3.3}\)  = 6

Khi đó G được xác định như sau:

      \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{GG_{2}}{GG_{1}}\) =  6        (1)

Mặt khác ta có: G1G2 = \(\sqrt{6^{2}+1,5^{2}}\) = 6,18 cm

=>  GG1 + GG2 = 6,18     (2)

(1)và(2) => GG1 = 0,882 cm

Vậy trọng tâm G nằm trên đường nối G1 và G2; cách G1 một đoạn 0,882cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan