Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10


Một tấm ván nặng 240 N

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;                   B. 80N;

C. 120N;                   D. 60N.

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài 3. P = PA + PB = 240                  (1)

         PA. GA = PB.GB

  =>   PB = PA. \(\frac{GA}{GB}\)= 2 PA         (2)

(1) và (2) => P = 3 PA => PA =\(\frac{P}{3}\)= 80N

Chọn B

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu