Bài 3 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

 Ta có: P= PA + PB = 1000N          (1)

Mặt khác: PA. OA = PB. OB

       => \(\frac{P_{A}}{P_{B}}\) = \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{40}{60}\) = \(\frac{2}{3}\)   (2)

(1) & (2) => PA = 600N và PB= 400N

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan