Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Trả lời:

Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy, không còn cây cối giữ nước. Nước thoát nhanh, gây nên lũ lụt

Các bài liên quan