Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

a. Mèo                     b. Voi                    c. Ngựa

d. Trâu                     e. Chó                  g. Lợn

Trả lời:

Chọn g: Lợn

Các bài liên quan